Sand/Salt stilk

Brochure oversigt

Bredal's saltstilk kan leveres til alle K-modeller, og det er derved muligt at udnytte maskinen bedre i kraft af flere anvendelsesmuligheder. Med Bredal's sand/salt stilk til din spredevogn, kan du ved simpel og hurtig montering lave din spreder om fra en Turf Dresser til en sand/saltspreder.

Derved opnås en bedre udnyttelse af maskinen i kraft af de ekstra arbejdsopgaver, og netop derfor skal sprederen ikke stå bagerst i garagen, når vinteren står for døren.

Bredal's saltstik sikrer, at det spredte materiale ledes helt ned på underlaget og spredes her henover. Herved mindskes risikoen for skader på biler og andet materiel.

Ved spredning reguleres arbejdsbredden ved at ændre omdrejningstallet på tallerknen, da tallerknen er drevet hydraulisk, ændres omdrejningstallet på tallerknen ved hjælp af en elektronisk aktiveret ventil.

Sand/Salt udstyret kan monteres på Turf Dressere, aggregaterne, såvel som K-typen fra Bredals produktprogram. 

 

Læs mere om følgende : 

Spredeteknik

Spredeværk

Spredetallerkner