F4 : liftophængt gødningsspreder med ISOBUS

Brochure oversigt

Bredal's F4 er opbygget med 2 bånd, der styres uafhængigt af hinanden, så der samtidigt kan doseres forskellige mængder i højre og venstre side. Båndene trækkes af en oliemotor, som reguleres via en proportional ventil.

Nedløbspositionen styres af to elmotorer og betjenes automatisk af sprederens computer. Når der vælges en arbejdsbredde indstilles nedløbene automatisk hertil. På den liftophængte gødningsspreder, F4, styres nedløbspositionen individuelt i højre og venstre side, dette anvendes bl.a. ved kantspredning.

I nedløbsstyringens software er der indbygget en automatisk flowkorrektion, så nedløbspositionen automatisk tilpasser sig den aktuelle udsæds mængde. Dette betyder i praksis at der ikke sker ændringer i spredebilledet, uanset om der køres med en lille eller stor mængde.

Nedløbenes elmotorer er udført i kunststof og rustfrit stål og er godt beskyttet af afskærmning.

Alle baglågens bevægelige dele er udført i kunststof eller rustfrit stål, hvilket i praksis betyder minimalt vedligeholdelse.

ISOBUS styring

Sprederens ISOBUS styring har en integreret tiltsensor som anvendes til at korrigere vejesignalet, så den korrekte vægt altid vises, også når der køres på skrånende terræn.

Endvidere tilpasses udsædsmængden ved hjælp af tiltsensoren, så sprederen doserer den korrekte mængde, uanset om der køres op eller ned af bakke.

Er maskinen udstyret med vejeceller, overvåges og korrigeres doseringen konstant under kørsel.

De sensorer der anvendes til bl.a. at måle tallerkenomdrejninger, båndhastighed m.v. har et rustfrit hus. For at beskytte sensorerne yderligere støbes de ind i et plasthus, som forsegles med silikone. Alle kabler til sensorer, vejeceller m.v. føres i en beskyttende flexslange, for at opnå maksimal driftsikkerhed.

Alle hydraulikslanger er ført frem mod traktoren i en fast arm, der er ophæng til slangerne når maskinen kobles fra traktoren.

Standardudstyr

F4'eren er som standard udstyret med "A" tallerkner for spredning af handelsgødning, et SPC4500-1 spredeværk med 24-36 meter kantgear for kantspredning og så er sprederen forberedt for sektionskontrol.

Med en beholderstørrelse på 1.500 til 4.000 liter og arbejdsbredder fra 12 til 36 meter afdækker F4'eren de fleste behov.

Bredals F4 modeller fås med beholdere i enten rødlakeret eller rustfri udgave.

Ekstraudstyr 

Blandt ekstraudstyr til vores liftophængte gødningsspredere er kasseforhøjning, som gør det muligt at forøge beholdervolumen, hvis der er behov for mere kapacitet. Ydermere tilbydes en platform med stige bag på sprederen, der gør det lettere at læsse fra storsække. 

Det er derudover muligt at få monteret en presenning, der beskytter materialet i beholderen under spredning samt vejtransport. Denne presenning fås også som en hydraulisk presenning.

Det hydrauliske spredeværk muliggør at de ønskede tallerkenomdrejninger indkodes direkte i ISOBUS terminalen, både ved mark- og kantspredning.

Se mere af vores ekstraudstyr herunder:

Se mere udstyr her

Tekniske data :F4 1500 F4 2500 F4 3000 F4 3200 F4 4000
Kapacitet 1.500 liter 2.500 liter 3.000 liter 3.200 liter 4.000 lliter
Spredeværk SPC4500-1 SPC4500-1 SPC4500-1 SPC4500-1 SPC4500-1
Kasselængde 1520mm 1520mm 1520mm 1520mm 1520mm
Kassebredde 2400mm 2400mm 2400mm 3000mm 3000mm
Læssehøjde* 1500mm 1765mm 1890mm 1970mm 2100mm
Basis vægt fra 950kg** - - - -
           

* Læssehøjden er målt fra en spreder stående på jorden
** Basis vægten er en F4 1500 uden ekstraudstyr - vægten afhænger derfor af model og valgt udstyr

 

Læs mere om følgende : 

Spredeteknik

Spredeværk

Spredetallerkner