Spredning af handelsgødning

K-serien; ved omskift fra kalkspredning til spredning af handelsgødning, skiftes kun spredetallerkner samt nedløb.

12-36 m spredeudstyret er lavet til at sprede med stor præcision også på store arbejdsbredder.

Bredal sprederne kører efter princippet med 4-dobbelt overlap, hvor hver spredetallerken arbejder i dobbelt arbejdsbredde. Dette giver en stor sikkerhed for at der altid opnås et godt sprederesultat.

Bredal spredere er udviklet således at gødningen spredes med en høj afgangshastighed på gødningskornene. Den høje hastighed, kombineret med en lav udkastningsvinkel (7 grader), sikrer mindre vindfølsomhed ved spredning under praktiske forhold.

Gødningen tilføres midt på tallerkenen indenfor udkasterne, således er gødningskornenes acceleration påbegyndt inden de kommer i kontakt med udkasterne. Dette mindsker risikoen for at gødningen beskadiges ved spredning.

De 6 udkastere der er monteret på hver tallerken, sikrer at gødningen afleveres i små mængder, og giver dermed en større sikkerhed
i spredningen.

Den store diameter (ø72 cm) på spredetallerknerne sikrer at gødningskornene accelereres op i en meget høj fart inden de forlader tallerkenen. Ved 1000 omdr/min accelereres gødningskornene op til en hastighed på 250 km/t, hvilket gør spredningen mindre vindfølsom.


For spredning af Urea, Kali og Svovlsur Ammoniak, tilbyder Bredal nogle specielle spredetallerkner til arbejdsbredder fra 24-36 meter.