INNOVATIV GØDSKNING TIL PRÆCISIONSLANDBRUG

Hømgaarden er en planteavlsbedrift med speciale i græsfrø, hvidkløver og havefrø. Dertil dyrkes byg, hvede og rug. Gården ejes af Ingrid og Niels Peder Christiansen, og sammen med driftsleder Anders Larsen driver de i fællesskab i alt 660 ha.

Spreder til græsfrø og præcisionslandbrug

Specialafgrøder stiller særlige krav til præcisionen, og på Hømgaarden er de også åbne for brugen af ny teknologi. En ansøgning om at deltage i et forsøg som præcisionslandbrug blev den direkte anledning til, at Niels Peder Christiansen investerede i en ny gødningsspreder, nemlig en Bredal F4, der er liftophængt, rummer 4.000 liter gødning og har en arbejdsbredde på op til 36 meter.

Hømgårdens udgave af F4-gødningssprederen er udstyret med den seneste generation TeeJet computerstyring – en såkaldt Isobus-løsning med styring i op til 12 sektioner og elektronisk styring af kantspredningen. Computeren bruger samme software som i de fleste Isobus-terminaler, og det betyder samme betjening, hvad enten man kører med marksprøjte eller gødningsspreder. I denne version har gødningssprederen eget GPS-system, men den kan også kobles til f.eks. John Deeres RTK-system.

GPS og computer sikrer præcisionen
Det er nemt at arbejde med sprederens GPS- og computerstyring. Aktivér Bredal-computeren, start gødningssprederen og kør yderomgangen i sprøjtesporet – så er markkortet tegnet op. Tryk derefter ”Auto”, så styrer gødningssprederens computer og traktorens GPS-system resten, inklusive sektionskontrol, fortæller Anders Larsen.
Mindst lige så nemt er indstillingen til kantspredningen på yderomgangen, som sker med et par enkelte tryk på skærmen i førerkabinen. Elektronik og hydraulik sørger for resten, så hastigheden reduceres på venstre tallerken, og doseringen tilsvarende justeres. Resultatet er, at det jævne spredebillede fastholdes.

Automatisk sektionskontrol og kilespredning
Sektionskontrollen er et kapitel for sig. Den foregår automatisk via Isobus-løsningen, og når computeren registrerer, at der kommer en kile, indsnævres spredebredden i op til 12 intervaller. Udsædsmængden reduceres gradvist i den pågældende side, så mængden, der spredes, altid er rigtig. F4’eren er opbygget med to bånd, der kan dosere uafhængigt af hinanden, så mængden kan tilpasses, fortæller Jacob Bangsgaard fra Bredal.

- Det er imponerende at se, hvordan gødningssprederen lukker ned sektionsvist ved kiler og sving. Det fungerer bare, siger Anders Larsen og Niels Peder Christiansen.

Liftophængt model giver fleksibilitet
På Hømgaarden har Niels Peder Christiansen valgt en liftophængt spreder, fordi det giver god fleksibilitet i foråret. Ved større arealer og længere afstande fylder de handelsgødningen på i marken. Selv om elektronikken spiller en stor rolle, er der stadigvæk tænkt på de klassiske Bredal-dyder i form af driftssikkerhed og enkelhed.

- Platformen bagpå sprederen fungerer godt, når jeg skal fylde sække i kassen, siger Anders Larsen.

3.000 ha regner de med, at den kommer til at sprede gødning på i år, inklusive gødskning af Ringsted Kommunes sportspladser og andre arealer.

God spredning – dokumenteret af Yara
Indledningsvis har det taget lidt tid at få justeret sprederen helt præcist, og ibrugtagbningen har også krævet lidt tilpasning af softwaren, men det løste Bredal hurtigt. Computerstyringen stiller også lidt større krav til føreren, konstaterer Niels Peder Christiansen, der ikke selv har kørt med sprederen, men trygt overlader opgaven til driftsleder Anders Larsen.

- Spredningsbilledet er i top, det fik vi dokumenteret gennem en test, som gødningsleverandøren Yara lavede i foråret på en af markerne, konstaterer Niels Peder og Anders samstemmende og fortsætter:

- Bagefter ser vi ingen områder med over- eller undervækst. Så det viser, at det fungerer fint med åbninger og lukninger i forbindelse med kiler og vendinger.

- Så computerstyringen fungerer godt, og der er ingen tvivl om, at vi får klaret gødningsarbejdet klart hurtigere end før. Så det er en god investering.

Den nye gødningsspreder har med en arbejdsbredde på op til 36 meter en betydelig højere produktivitet sammenlignet med den gamle, der ”kun” kunne sprede i 24 meters bredde.