SPREDER LIGE TIL KANTEN – OG KUN TIL KANTEN!

Gammel kærlighed ruster ikke, siger et gammelt mundheld. Gennem 30 år tjente en Bredal B6 gødningsspreder trofast René Lund – uden ret mange reparationer i dens lange levetid.


– Selv luften i dækkene var stadig den originale, siger Renè Lund, der driver 600 ha jord i Himmerland, lige syd for Limfjorden.


Den teknologiske udvikling med brug af GPS-data, målinger fra luften osv. betyder, at der kan være betydelige gevinster ved at skifte til nyeste generation af spredere. Derudover kan præcis kant-, kile- og restbreddespredning gøre en meget stor forskel for landmændene i dagligdagen.


René Lund måtte derfor erstatte den gamle spreder med en ny Bredal F10, og selv om det skete med et blødende hjerte, har han ikke fortrudt. To tredjedele af hans jord ligger i Nørrekær Enge, et inddæmmet område ud til Limfjorden, hvor jorden er velegnet til handelsafgrøder (planteavl). Den beliggenhed stiller krav til præcis gødskning af hensyn til både miljøet og økonomien.


– Man kan vel sige, at den øgede mængde kvælstof, vi må sprede nu, gør præcis gødskning endnu vigtigere, fordi vi tidligere konsekvent undergødskede med 18 procent og derfor næsten ikke kunne overgødske, siger René Lund.


Ny spreder med stor kapacitet


René Lunds nye gødningsspreder er en Bredal af typen F10 med en kapacitet på 8,6 m3 og en arbejdsbredde på op til 36 meter. Den har ekstra store hjul for ekstra frihøjde, mindre jordtryk og friktion. Den er desuden udstyret med 12-zone sektionskontrol, kantspredning, vejeceller og er med ISOBUS-computer, der kobles op til GPS-systemet på traktoren.

Se mere til Bredal's serie af gødningsspredere her.

Præcis gødskning 

René Lund lægger stor vægt på den nye spreders avancerede kantspredningsfunktion, så der ikke bliver spildt unødig gødning. Nørrekær Enge er som nævnt et inddæmmet våd- og engområde, og det stiller store krav om præcision, når René Lund skal gøde sine marker.


– Der skal spredes gødning helt ud til kanten, men ikke udover og ikke for kort, siger René Lund og uddyber: Jeg kan se, at sprederen har rigtig godt styr på kantspredningen, og den er samtidig nem at styre og justere direkte fra førersædet.


Kantspredningen styres via den beregnede spredetabel, og når René Lund kører langs med et skel eller grøft, aktiverer han funktionen, som via hydraulik ændrer sprederindstillingen, reducerer hastigheden på den ene spreder til f.eks. 600 omdrejninger i minuttet og ændrer på doseringen.


Ifølge René Lund måles nitratindholdet i drænvandet fra engene løbende. Normalt er det under 7 mg/l nitrat, og det er et meget lavt niveau, siger han.


Sektionskontrol giver minimalt overlap

Ved kiler og restbredde justerer Bredal F10-sprederen automatisk spredebredden i 12-zoner, styret af Geodata og GPS-funktionen. I praksis justeres bredden dermed i trin á tre meter, og det reducerer overlappet til et minimum.

– Jeg er imponeret over kilespredningen. Det fungerer godt med de 12 sektioner, og man kan se, at det virker, siger René Lund og fortsætter: Tidligere, når spredebredden skulle justeres, foregik det manuelt, og så det skete måske ikke helt så ofte, som det måske burde.

Ifølge landmanden fra Himmerland kan man blive helt afhængig af sektionskontrollen på Bredal’s F10, og han er i det hele taget meget tryg ved den meget præcise gødskning, som sprederen muliggør. En repræsentant for Bredal forklarer om baggrunden:

– Præcisionen har været vigtig, da vi udviklede F10 gødningssprederen, siger Jacob Bangsgaard, som står for teknisk salg hos Bredal.

Han forklarer den store præcision med, at sprederne kører med 4-dobbelt overlap, hvor hver spredetallerken arbejder i dobbelt arbejdsbredde (det vil sige hver spreder i 72 meters bredde, hvis arbejdsbredden er 36 meter). Samtidig er den opbygget med to bånd, der styres uafhængigt af hinanden, så man kan dosere forskellige mængder i højre og venstre side.

ISOBUS-styringen i René Lunds nye F10-spreder fungerer som ren plug-and-play. Han satte stikket i og så fungerede det fra første dag med styringen via traktorens GPS og Geodata.

Intelligent gødskning ned til 10 x 10 m

Sidste år gjorde René Lund de første erfaringer med intelligent gødskning ved hjælp af Cropsat, som er kort, der viser biomassen på specifikke marker beregnet ud fra satellitbilleder. I år har han fået udarbejdet kvælstofkort over sine marker med vinterraps og vinterhvede baseret på satellitoptagelser i efteråret.

Kvælstofkortene installerer han i traktorens GPS-system, og de styrer automatisk doseringen under gødskningen i dette forår. Det betyder, at Bredal-sprederen løbende tilpasser doseringen af gødning i henhold til Cropsat-kortet, som i teorien har en præcision på 10 x 10 meter.

Vejeceller giver præcision og fleksibilitet

René Lunds gødningsspreder har indbyggede vejeceller. Det er en stor hjælp i dagligdagen, fordi gødningen ligger på løslager. Skal han bruge f.eks. 4.650 kg til en mark efter græsslættet, så afvejer gødningssprederen det meget præcist inden for +/- x kg.

– Jeg indtaster areal og dosering per ha. Så regner gødningscomputeren selv ud, hvor meget der skal læsses i sprederen. Jeg læsser ganske enkelt gødning på, indtil vejecellerne fortæller mig, at der er nok med om bord, siger René Lund. Sprederen holder selv styr doseringen, så hvis den er indstillet til 325 kg/ha, er det også den mængde, der bliver doseret.

Lift kontra bugseret – kapacitet afgjorde valget

Hos landmanden i Himmerland var det også oppe at vende, om de skulle vælge en liftophængt eller bugseret løsning. På bedriften valgte de i sidste ende Bredals bugserede version af F10’eren med højere sider, som rummer hele 8,6 m3.

– Vi har langt til vores marker, og derfor er den store kapacitet på op mod 10 tons vigtig, så vi kan begrænse kørslen mest muligt og optimere vores arbejdstid, siger René Lund om valget af den bugserede gødningsspreder, der blev erstatningen for den trofaste Bredal B6.