SLUT MED LEJESÆD OG SPILDT GØDNING

Övedskloster Gods omfatter i dag ager, skovbrug, kødkvæg, gårdbutik og smukke lokaler, der udlejes til blandt andet fester. Det har været under familien Ramels ejerskab siden 1753. Den statslige hovedbygning, som anses for at være et af Sveriges fineste rokokoanlæg, er opført af Hans Ramel i perioden 1765-1776, og godset drives i dag af niende generation.

På godset, der ligger i nærheden af Sjøbo i Skåne, drives 1.600 ha med planteavl, herunder sukkerroer, vinterraps, vinter- og vårhvede og frøgræs. Hvede og vårbyg anvendes primært til såsæd og leveres på kontrakt til Lantmannen og Skåne Frö. Et moderne gods er i høj grad en forretning, og det kræver løbende investeringer i nye maskiner og teknologi.

Nye tider

Den gamle Bredal K 105 var efterhånden blevet 12 år, og det var tid til at anskaffe en ny gødningsspreder. En ny generation af gødningsspredere giver nye muligheder for præcisionsspredning og sektionskontrol, som efterhånden er et must. Valget faldt på en Bredal F10, der er en bugseret gødningsspreder, som en 23 cm kasseforhøjning har en kapacitet på 8,6 kubikmeter i denne version.

- Det var vigtigt at få en mere præcis placering af gødningen. Så vi ønskede en gødningsspreder, der er fremtidssikret med sektionsstyring og som kan arbejde med gradueret præcisionsspredning, blandt andet fordi vi kommer til at avle mere græsfrø, siger Lars Bäksted, forvalter på Övedskloster.

Erfaringerne er gode. Den ny gødningsspreder blev anskaffet i 2017 og har nu kørt i to sæsoner. Den har spredt gødning på et areal svarende til 6.400 ha og omkring 400 tons gødning spredes årligt med Bredal-sprederen.

Læs mere om Bredals serie af gødningsspredere her.

Smart styring

Til styring af doseringen og sektionskontrollen anvendes en Damman/Müller terminal, der allerede var monteret i traktoren og bruges til marksprøjten. Den er kompatibel med Bredal-sprederen, og det reducerede investeringen med 50.000 svenske kroner, samt lettede brugen. Årsagen er, at Bredal anvender ISOBUS styret sektionskontrol, der er en universel standard.

Sektionskontrollen har været overbevisende fremhæver Magnus Nilsson, der er formand på godset. Spredebredden er 36 meter og sektionskontrollen har 12 trin, hvor spredebredden kan reduceres for hver 3 meter.

- Tidligere bøvlede vi med overlap med handelsgødning i kilerne, siger Magnus Nilsson, og fortsætter:

- Det er jättebra, at vi nu sparer 5-10 pct. af handelsgødningen på grund korrekt dosering af udsædsmængden i kilerne, siger Magnus Nilsson.

Ifølge Lars Bäksted regner de i snit med en besparelse på 7,5 pct., som svarer til besparelse på 30 tons handelsgødning om året, hvilket svarer til 90.000 svenske kroner. Dertil kommer, at det er slut med afgrødetab grundet lejesæd i kilerne, og at gødningsforbruget er reduceret med 5 pct. i forbindelse med spredning af gødning ved yderkanterne, effekter der ikke er medregnet, fortæller Lars Bäksted.

Driftssikker præcision

Det særlige ved Bredal F10 er, at den har to bånd i bunden, der føder hver af de to spredetallerkner. Det betyder, at den kan arbejde med sektionskontrol, så mængden hele tiden tilpasses og gradvis reduceres i den side, der vender ind mod kilen. Det samme gør sig gældende når der køres i en restbredde inde på marken, hvor doseringen automatisk reduceres i den side, der vender ind mod restbredden, så doseringen er den korrekte.

I det hele taget er præcisionen i højsædet når man sammenligner med den gamle Bredal K 105.

- Jeg indstiller typen af handelsgødning og antal kg per ha, så indstiller sprederen automatisk resten. Har jeg indstillet doseringen til 350 kg/ha, så passer det inden for +/- 2 kg, siger Peter Olsson, der står for alt spredning af gödning på gården.

Han beretter videre, at den gamle spreder skulle indstilles manuelt i forbindelse med kantspredning og kilespredning, og i praksis skete det sjældent.

Heldigvis får Peter Olsson dog stadig lidt motion, når han skifter til læssetraktoren. På Övedskloster bruger de gødning fra et løslager og maskinføreren skal selv håndtere læsningen. Derfor er løsningen med en bugseret gødningsspreder den helt rigtige, også fordi de har brug for den store kapacitet.

Ifølge Jacob Bangsgaard fra Bredal så er det en meget præcis konstruktion, der ligger bag. Spredningen sker med 4-dobbelt overlap, det vil sige hver tallerken arbejder i dobbelt arbejdsbredde, så når arbejdsbredden er 36 m, så spreder den venstre tallerken 36 m til venstre og 36 m til højre, og tilsvarende den højre. Således tildeles gødningen i fire portioner, tildelt i to omgange. Det giver en høj nøjagtighed. Desuden er 250 km/t udgangshastigheden for gødningen, hvilket gør spredningen mindre vindfølsom.

2-meter kørespor

Gødningssprederen er tilpasset til en sporvidde på 2000 mm og er udstyret med 650 mm brede dæk. Standard er 2150 mm, men eftersom Bredal-sprederne har en modulær opbygning, er det nemt skræddersy vognen, eksempelvis så sporvidden passer eksakt til marksprøjtens sporbredde og de dermed slipper for hjulskifte, hvis behovet for ”sengødskning” opstår.

Fremtidssikker investering

- For os har det helt klart kunnet betale sig at investere i en ny gødningsspreder. Den tjener sig hjem inden for en overskuelig årrække, og med differentieret gødningstildeling er den fremtidssikker. Fokus på brugen af hjælpestoffer stiger mere og mere, og ikke mindst her på Övedskloster, hvor vi grænser op til Vombsjön, et af Sveriges største vandbeskyttelsesområder, som forsyner hele Malmø og dele af Lund med rent drikkevand, siger Lars Bäksted.