DANSK GØDNINGSSPREDER GØDER SVENSK LUKSUSVODKA

På Råbelöf Gods valgte de at anskaffe en Bredal K105, en kombineret kalk- og gødningsspreder. Det er en bugseret model, der rummer op til 11 kubikmeter handelsgødning eller kalk. Tidligere anvendte de to liftophængte gødningsspredere på godset, men grundet et ønske om højere effektivitet, valgte godset at investere i en model fra Bredal's k-serie.  

- Vi fik en to-i-en løsning, fordi Bredal-sprederen kan sprede både handelsgødning og kalk, siger Erik Bæksted om bevæggrundene for valget.

- Spredningen af gødning klares nu af én medarbejder, hvor vi tidligere havde op til fire mand beskæftiget med at sprede handelsgødning, fortsætter han.

Se alle modellerne i Bredal's k-serie her.

Spreder til jordbrugskalk og carbokalk

Afgørende for valget af Bredals K105-spreder var endvidere, at den kan sprede kalk. På godset bruger de dels jordbrugskalk og dels carbokalk, som er overskydende kalk fra produktionen af sukkerroer på sukkerfabrikken i Örtofta. ’Affaldskalken’ udmærker sig blandt andet ved at indeholde næringsstoffer i form af fosfor, kali og magnesium, og den har en mere langsigtet og gavnlig effekt på jorden, ikke mindst på stiv lerjord, som der er meget af på Råbelöf. Udkørslen af kalk foregår med 16 meters arbejdsbredde.

- Bredal K105-sprederen er konstrueret som en alsidig spreder, der er god til også at håndtere carbokalk, som godt kan være bøvlet, fordi det er mere klumpet og klægt end almindelig jordbrugskalk, siger Jacob Bangsgaard fra Bredal.

Råbelöf Gods

Råbelöf Gods, der ligger i nærheden af Kristianstad i det nordøstlige Skåne, driver i alt 2.500 ha med agerbrug. Godset ejer selv 1.500 ha agerjord, og dertil kommer 1.000 ha, der drives i samarbejde med andre godser og gårde i området. På arealerne dyrkes hvede, raps, byg og roer. En betydelig del af markerne består af svær lerjord.

I alt er der 25 medarbejdere på godset, der ud over agerbrug, omfatter svineproduktion, kvægbrug, skovbrug, jagtforvaltning, handel, udlejning og administration af 70 ejendomme samt slottet, der er bygget i 1637, og som bruges som bolig og til repræsentative formål. Aktiviteterne ledes af Erik Bæksted Jørgensen, direktør i Råbelöfs Godsförvaltning AB.

Hvede til luksusvodka

Når der skal spredes kalk eller handelsgødning på 2.500 ha, skal arbejdsgangene være effektive, fordi det skal gå rimeligt stærkt. Samtidig ønsker godset, at gødningssprederen skal være fleksibel, det vil sige, at sprederen også skal kunne håndtere udspredning af kalk i form af jordbrugskalk og carbokalk. Endelig skal præcision og kvalitet være i top, fordi traditionerne forpligter.

På Råbelöfs er der blevet dyrket hvede i flere hundrede år, og de er stolte af deres fine kvalitet, der leveres til The Absolut Companys premiumvodka, der hedder Absolut Elyx. Denne særlige vodka fremstilles efter gamle håndværkstraditioner og i et destilleringsanlæg fremstillet i kobber fra 1921 i Åhus, blot 20 minutter fra Råbelöf.

Krav om mindre manpower

I dag håndteres udkørsel og spredningen af handelsgødning udelukkende af traktorføreren. Gødningen leveres i bigbags og med en gummiged læsser han Bredal-sprederen. Versionen er udstyret med ekstra høje sider, hvilket giver plads til op til 10 tons gødning, der rækker til 40 ha mod tidligere 12 ha. Den store kapacitet har gjort hele håndteringen nemmere, fordi al pålæsning nu foregår hjemme på godset. Tidligere var to mand var fast beskæftiget i sæsonen med at køre bigbags ud i marken, og fylde gødningen i de to liftophængte spredere, der var ude i marken.

- De fleste af de ti medarbejdere, der er beskæftiget med planteavl, kan køre med Bredal-sprederen. Det er vigtigt for fleksibiliteten, men det viser også, at Bredal-sprederen er meget brugervenlig og enkel i drift. Og så har vi valgt store hjul på 650/85/38, som sporer helt med traktoren, og som gør at sprederen ruller let også ved den allertidligste gødningstildeling i foråret fortæller Erik Bæksted.

Effektivitet og høj præcision

På Råbelöf har de valgt en spredebredde på 24 meter for handelsgødningen, så det passer med sprøjtesporene. Årligt udbringes cirka 1.000 tons N27 og 400 tons NPK-gødning på de i alt 2.500 ha marker. Som standard er K105-sprederen udstyret med udstyr til kalkspredning, men det er nemt og tager 45 minutter at skifte til udstyret til gødningsspredning.

Præcisionen er meget vigtig for Erik Bæksted. Derfor tester de ofte ude i marken med testbakker for at se, om præcisionen holder.

- Kombinationen af 24 meters arbejdsbredde, 12 km/t i udkørselshastighed og en Yara-gødning er en meget præcis kombination, siger Erik Bæksted.

- Vi kunne også have valgt en arbejdsbredde på 36 meter, men den er i mine øjne for vindfølsom. Præcisionen er alfa og omega her på godset, fortsætter han.

Medvirkende til de gode resultater er også sprederens indbyggede vejeceller og den hastighedsafhængige fremføring af gødningen til spredersektionen.