SPREDER TIL ØKOLOGISK LANDBRUG

Besøger man Lars Schandorff, er man ikke i tvivl om, at han har stor interesse for planteavl og maskiner. Han foretrækker godt grej kendetegnet ved enkelhed og uden en masse elektronik, fordi han hader, når elektronikken ikke virker. Der skal være kapacitet og tilgængelighed, og tingene skal bare fungere, når foråret pludseligt er der, og der skal sås 525 ha vårafgrøder. Eller gødskes på økologiske marker.

Lars Schandorff driver fødegården Godmark i St. Grandløse ved Holbæk med 735 ha planteavl, hvoraf 250 ha drives økologisk. Lars har i dag én fastansat og lægger stor vægt på at være uafhængig af maskinstationer, og derfor varetager han selv alle processerne i moderne planteavl. For nylig har han anskaffet en Bredal K105, som er en kombineret kalk- og gødningsspreder, der fordobler kapaciteten i forhold til den gamle spreder.

Se alle modeller i k-serien her.

Spredning af Øgro og andet økologisk gødning stiller større krav til kapacitet

På gården dyrkes 250 ha økologisk, hvilket stiller ekstra store krav til gødningssprederens kapacitet. Økologisk gødning som Øgro, 5-2-8 skaldyrsgranulat eller hønsegødning har langt større volumen end konventionel gødning, fortæller Lars Schandorff. Med K 105 sprederen er der ingen problemer med ensartethed i spredningen, selv ved 10-12 km/t, en dosering på 1.000 kg/ha og en spredebredde på 12-14 meter.

Der er heller ikke problemer med, at det stopper i udmadningen, siger han og nævner, at doseringen sker med gummibånd som en væsentlig del af årsagen, og at K105’eren kan udstyres med kalksprederudstyr. Det er ifølge Lars Schandorff det helt rigtige udstyr til de voluminøse økologiske gødninger.

- K105-sprederen har en udmadning på op til 1.600 kg/min og det er tilstrækkeligt til normalt brug. Vi har andre økologiske landmænd, der med succes bruger den til spredning af bioprodukter i form af store piller, siger Jacob Bangsgaard, teknisk salg hos Bredal. Den store kapacitet betyder også, at den er særdeles velegnet til kalkspredning.

Rettidighed med driftssikkert udstyr


Valget faldt på en bugseret spreder, fordi den har en bedre vægtfordeling og større kapacitet end en liftophængt spreder. Og så er det Lars Schandorffs erfaring, at der er for meget arbejde forbundet med en liftophængt spreder, når man skal håndtere de mange sække ude på marken. Kombinationen af løslageret med gødning på gården og den bugserede spreder fungerer perfekt, og for gårdejeren er det vigtigt, at det hele kan håndteres af ham selv eller en medarbejder.

- Rettidighed er vigtigt, når jeg vælger udstyr. Vi skal kunne sprede gødning på de rigtige tidspunkter og have kapaciteten til at gøre det hurtigt og effektivt, siger Lars Schandorff.

Med en spredebredde på 24 meter og 12-16 km/t går det ganske stærkt med at sprede gødning. Ved en kasseforhøjning på 23 cm rummer sprederen 11 kubikmeter, hvilket rækker til 20-30 ha, afhængigt af doseringen.

Den nye spredevogn har dobbelt kapacitet i forhold til den tidligere Bredal K 65 spreder. Den var egentlig ikke slidt op, men kapaciteten var blevet for lille til Godmark og de forpagtede arealer.

Præcis dosering og mekanisk indstilling


Indstillingen af doseringen er meget præcis, og spredningen af almindelig handelsgødning er fin og jævn med standardindstilling og monteret gødningssprederkit. Schandorff oplever aldrig problemer med ”broer” i beholderen som kan give upræcis dosering, fordi den er udstyret med gummibånd til fremføring af gødningen, eller kalk for den sags skyld.

- Jeg valgte Bredal-sprederen, fordi den er enkel, robust og driftssikker. Ikke en masse bøvl med kalibreringen, den virker bare, siger Lars Schandorff.

Han kunne have valgt en spreder, hvor indstilling til kantspredning sker fra traktorkabinen, men han sværger til den mekaniske indstilling. Så han skal af traktoren og med et par greb ændre opsætningen i venstre side af sprederen, så der opnås en pæn afgrænsning ud mod skel.

Fokus på mandetimer og stor fleksibilitet


På Godmark strøer de to tredjedele af gødningen før såningen af vårafgrøderne, som derefter harves ned. Resten af gødningen spredes efter såningen, når afgrøden er fremspiret. Lars Schandorff har tidligere doseret gødningen sammen med såsæden i såmaskinen, men arbejdet blev simpelthen for tidskrævende og ufleksibelt, og på hans jorde (JB 5-6) oplever han ikke nævneværdige forskelle i udbyttet. For ham er tiden og kapaciteten afgørende, og derfor sværger han til den bugserede gødningsspreder.

God investering i eget udstyr


- Det er skide irriterende, når elektronikken ikke virker. Jeg hylder ”keep it simple”-princippet, siger Lars Schandorff, der i øvrigt har svært ved at skjule sin begejstring for godt grej, hvad der kommer til udtryk i gårdens maskinhus, når han for eksempel demonstrerer det hydrauliske låg til den store gødningsbeholder. Godt udstyr gør det også nemmere at rekruttere de rigtige medarbejdere, er hans erfaring.

- Rettidighed og uafhængighed af andre er meget vigtig for gården, så det er en god investering med egen kalk- og gødningsspreder – ikke mindst når det en fleksibel og driftssikker løsning som Bredal-sprederen, opsummerer Lars Schandorff.