KALKSPREDNING I VINTERSÆD PÅ RETTE SPOR

MBA Agro er en ung maskinstation som i dag har seks medarbejdere. Den blev startet af Morten Balle i januar 2016 med to medarbejdere, og er siden vokset pænt.

– Vi arbejder med de nyeste og mest produktive maskiner, og så arbejder vi hele tiden på at udvikle løsningsmodeller, der passer til den enkelte landmands eller gartneris behov.

MBA Agro har investeret i Bredal's K165 XE spreder, der har muliggjort en arbejdsbredde på op til 30 meter. En arbejdsbredde, som endnu ingen kalkspreder kan måle sig med.

Se mere om den populære K-XE serie her.

Sprøjtespor til kalkspredning


Det er en råkold frostdag i januar, hvor vi møder ham og traktorføreren Christian Led på Hald Hovedgaard, som ligger i nærheden af Viborg, og som drives af DanRoots. MBA Agro koordinerer hele kalkentreprisen.

– Der er taget jordprøver og udarbejdet kort til GPS-styret tildeling af kalken efter jordbundsanalyserne, og nu er vi ved at sprede kalken ud på i alt 80 ha marker, hvoraf 67 ha er med vintersæd og 13 ha er udlagt med græs, forklarer Morten Balle.
Det er ikke tilfældigt, at kalken spredes på en frostdag. I efteråret investerede MBA Agro i den nye K165 XE spreder fra Bredal. Det giver både os og vores kunder inden for landbrug og gartneri en række fordele, fortæller Morten Balle og fortsætter:

– Vi har nu mulighed for at køre i 24 eller 30 meter kørespor, hvad vi ikke kunne tidligere. Bredal-sprederen er en helt ny konstruktion, der har en arbejdsbredde på op til 30 meter. Det er der ingen andre kalkspredere, der kan. Denne tirsdag spreder vi kalk i vintersæden med 24 meter spor. Kalksprederen, vi brugte tidligere, kunne kun sprede op til 16 meter.

– Sprøjtesporene er rimelige faste i forvejen, og med blot lidt frost bliver de hurtigt ’bæredygtige’, så vi kan køre i en ellers fugtig og blød årstid. Tidligere, når vi kørte imellem sprøjtesporene, skulle der rigtig meget frost til for ikke at ”plumpe” igennem, oplyser Morten Balle.

Landmændene kan godt se fordelene, og under interviewet bliver Morten da også ringet op af en landmand, der vil bestille spredning af kalk på marker med vintersæd, nu der er frost.

– For maskinstationen giver det en rigtig god arbejdsfordeling, fordi vi kan sprede arbejdet udover nogle måneder, hvor vi ellers ikke har meget arbejde, tilføjer Morten Balle.

Flere tons kalk i minuttet


De to store spredetallerkner lyder helt turboagtige, da sprederen starter, og stærkt går det, når op til 2.500 kg kalk bliver spredt i minuttet. Producenten garanterer op til 2.200 kg i minuttet. Mængden afhænger af den ønskede dosering, der automatisk og løbende justeres efter GPS-kortet. Den indbyggede vægt på sprederen sikrer, at hastigheden på det brede bånd i bunden af sprederen konstant justeres, så doseringen sker præcist i henhold til tildelingskortet. Her på markerne varierer tildelingen mellem 0-5 tons magnesiumkalk per ha.

Det er en nyudviklet 6 meter bred spredesektion, der har en spredetallerken i hver side og er udstyret med nye vinger, der giver Bredal-sprederen arbejdsbredden på op til 30 meter samt et ret præcist spredebillede.

Større kapacitet


Når Morten Balle tilrettelægger arbejdet, regner han med 20-30 pct. større kapacitet sammenlignet med den gamle spreder med 16 meter arbejdsbredde. I praksis regner han med 8-15 ha i timen, når foragere, kiler, læsning og transport tages med i regnestykket.

Det er Morten Balles ambition at være en del af fremtidens præcisionslandbrug, og derfor er det med velberådet hu, at han har investeret i Bredal-sprederen, der er udstyret med ISO-bus styring, vejeceller, sektionskontrol, XE-sprederbord og stor kapacitet.

– 90 procent af vores arbejde med spredning af kalk sker efter GPS-tildelingskort, beretter Morten Balle.

Via Bredal-sprederens ISOBUS-styring er den koblet op til traktorens RTK-GPS. Samtidig er den udstyret med vejeceller, sektionskontrol og kantspredningsfunktion. Det sikrer en præcis tildeling af kalk eller handelsgødning. GPS-tildelingskortet indlæses i computeren med et USB-stik. Sæt stikket i, og tildelingskortet lægges automatisk i traktorens GPS.

Desuden er K165-XE udstyret med en kasseforhøjning, så den rummer op til 25 tons kalk. Den bugserede spreder er desuden udstyret med boogiehjul for bedre vægtfordeling og presenning for at reducere støvgener under transport. Og så er det en kombineret kalk- og gødningsspreder, hvor omstillingen til handelsgødning sker ved at skifte spredesektionen bag på sprederen.

I løbet af efteråret og vinteren har MBA Agro spredt kalk på omkring 2.500 ha.
– I begyndelsen mødte jeg en vis skepsis, når jeg fortalte, at vi kan sprede kalk på 30 meter, men landmændene bliver positivt overraskede, når de oplever vores nye kalkspreder i praksis, siger Morten Balle.

Nu glæder han sig til foråret, hvor den nye spreder skal bruges til spredning af både kalk og handelsgødning, og det med en arbejdsbredde på helt op til 48 meter for handelsgødningen.