COMPUTERSTYRING SIKRER SALTNING TIL TIDEN

Når der i vintersæsonen skal glatføre bekæmpes på større vej- og trafikanlæg, parkeringspladser, skoler, virksomheder etc. er der behov for en stor kapacitet. Det stiller krav til entreprenøren og ikke mindst udstyret. Bredal har mange års erfaring med, at levere saltspredere til de danske maskinstationer og entreprenører.

Jævn spredning og kun til kant

Computerstyring og stor og regulerbar spredebredde er vigtigt, viser erfaringerne hos Entreprenørfirmaet Jens Jørgensen i Østbirk, der gennem mange år har brugt Bredals SGS-saltspredere.

Hos virksomheden bruger de 3-400 tons salt om året, fortæller indehaver Jens Jørgensen. Om vinteren udfører de glatførebekæmpelse hos en række kunder, blandt andet på den store Velux-fabrik i Østbirk, hvor der skal strøs salt på 30 ha, svarende til 50 fodboldbaner.

- Vi starter ved to-tiden om morgenen og kl. 5.30 skal der være sort asfalt på alle 300.000 kvadratmeter, siger Jens Jørgensen fra Entreprenørfirmaet Jens Jørgensen. Han fortsætter:

- Det er en fornøjelse med Bredal-sprederne, fordi de stopper aldrig, så vi skal ikke ud af førerkabinen for at fjerne klumper og selv. Selv da vi måtte ty til genbrugssalt med mange genstridige klumper, havde vi ikke problemer med driftsstop.

Jens Jørgensen fortæller videre, at deres moderne SGS-saltspredere kan sprede i op 16 meters bredde i modsætning til tidligere, hvor spredebredden typisk var det halve. Samtidig er spredningen meget præcis, hvilket øger kapaciteten. Den ensartede spredning opnås bedst, når han bruger salt i bigbags. Det giver også en meget præcis spredning til kant, hvilket er med til at skåne træerne.

– Spredningen sker i et meget jævnt og tyndt lag med vores saltspreder, og det er med til at reducere forbruget af salt, uden at vi går på kompromis med glatførebekæmpelsen, siger Jacob Bangsgaard hos Bredal.

Han forklarer, at Bredal-sprederen er konstrueret med et gummibånd, som sikrer en præcis og jævn fremførsel af saltet til spredetallerknerne. Og med de to tallerkner til spredningen af saltet opnås en meget stor og jævn spredeflade.

Jens Jørgensen har fire SGS-saltspredere, heraf to med 1.500 liter beholdere og to med 2.000 liter. Det giver plads til godt 2 tons salt i den store version, og med en dosering mellem 10-40 gram salt per kvadratmeter, kan det give op til adskillige timers uafbrudt saltning.

Computer–styret præcision

SGS–versionerne, som Jens Jørgensen har, er udstyret med TeeJet computere. Det betyder at sprederen automatisk kan afpasse saltdoseringen efter kørselshastigheden. Både spredebredde og dosering kan desuden justeres undervejs fra betjeningsskærmen i førerhuset.

– Saltsprederen udstrør nøjagtig 15 gram salt per kvadratmeter, hvis det er det den er indstillet til. Samtidig betyder computerstyringen, at vi løbende justerer spredebredden til kant og i den rette dosering – i modsætning til tidligere, hvor vi skulle ud for at foretage indstillingerne manuelt, og det dermed skete det kun sjældent, siger Jens Jørgensen.

Alt sammen betyder det, at Bredal SGS–2000 sprederen kører længere på en tankfuld salt og dermed reducerer driftsomkostningerne, men også er med til at reducere miljøbelastningen.